2014LogoSite

Hvorfor førstehjælp?

I dag skal alle, som erhverver sig kørekort første gang, have gennemgået et førstehjælpskursus, der som minimum skal indeholde 4 timers hjerte-lunge redning (HLR) samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

 

Beviset må ikke være over 1 år gammelt.

 • Hvert år dør ca. 3500 folk af hjertestop.  
 • Hvert minut uden ilt til hjernen formindskes chancen for at overleve med 10 %.
   
 • Af de der falder om med hjertestop overlever kun 6 %.
   
 • 60 – 80 % der falder om med hjertestop kan reddes, hvis en hjertestarter er fremme indenfor få minutter.
   
 • 30 % flere ville overleve, hvis hjælpen blev påbegyndt indenfor 5 minutter.
   
 • 3- 5 minutter uden ilt til hjernen giver varig hjerneskade. 

Datoer for førstehjælpskurser

Førstehjælp 2018


Henviser til min kollega i Slagelse.

Tilmelding: Thors.dk 

Tilmeld dig førstehjælpskursus
 

Hvor intet andet er aftalt afholdes kurserne på

Kørelærernes Køretekniske Anlæg (KKA)

Kalundborgvej 84

4180 Sorø

 

Birgits Køreskole afholder også førstehjælp og hjertestarterkurser  der er  tilpasset sportsforeninger, institutioner, dagplejemødre, firmaer m.m.

Kontakt Birgits Køreskole

Hjertestop

Hjertestop? Er det ikke noget som ældre mennesker rammes af?


Nej, ganske unge mennesker kan også blive ramt. Jeg tror mange har set sport i fjernsynet, hvor veltrænede sportsfolk falder om med hjertestop.


En del har måske oplevet at stå i en situation hjemme eller i en sportshal, hvor der var brug for førstehjælp.

 

AED Hjertestarter

2014LogoSite

Birgits Køreskole er medlem af:
Dansk Kørelærer - Union (DK-U) og Foreningen af selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark

2014LogoSite
dkuny.png
fsfiny.png